URNIK 1 razred OS

Razred: 1. a

Ponedeljek
G: 30. marec
G: 6. april    
Torek
G: 31. marec  
G: 7. april  
Sreda
G: 1. april 
G: 8. april  
Četrtek
G: 2. april 
G: 9. april    
Petek
G: 3. april
G: 10. april   
ŠPO SLJ MAT TJA: 2. april 
TJA: 9. april
MAT
SLJ MAT GUM SLJ SLJ
SLJ SPO SLJ MAT TJA: 3. april 
TJA: 10. april
TJA: 17.april
GUM ŠPO SPO LUM SPO
ŠPO LUM DOP/DDP

Razred: 1.B

Ponedeljek
G: 30. marec 
G: 6. april   
Torek
G: 31. marec
G: 7. april   
Sreda
G: 1. april
Športni dan: 8. april  
Četrtek
G: 2. april 
G: 9. april  
Petek
G: 3. april
G: 10. april  
SLJ MAT MAT MAT ŠPO
SLJ MAT SLJ SLJ SLJ
SPO SLJ LUM GUM SPO
ŠPO SPO LUM ŠPO TJA: 3. april
TJA: 10. april
GUM TJA: 2. april
TJA: 9. april
DOP
DOD
Razred:1. c Dol
Ponedeljek
G: 30. marec
G: 6. apri
l       
Torek
G: 31. marec
G: 7. april    
Sreda
G: 1. april
G: 8. april   
Četrtek
G: 2. april
G: 9. april   
Petek
G: 3. april 
G: 10. april
SLJ SLJ SLJ MAT SLJ
SPO MAT SLJ SLJ SPO
MAT ŠPO SPO ŠPO ŠPO
TJA: 30. marec
TJA: 6. april
LUM MAT GUM GUM
DOP/DOD LUM TJA : 1. april
TJA: 8.april

Razred: 1.č

Ponedeljek
G: 30. marec
6. april:

KD, Gledališko-filmska vzgoja   
Torek
G: 31. marec 
G: 7. april   
Sreda
G: 1. april 
G: 8. april   
Četrtek
G: 2. april
G: 9. april   
Petek
G: 3. april
10. april:
ŠD, Pohod v gozd ali na travnik  
ŠPO SLJ SLJ MAT MAT
SLJ MAT SLJ LUM GUM
MAT GUM SPO LUM SLJ
SPO SPO TJA : 1. april
TJA: 8.april
SLJ ŠPO
TJA: 30. marec 
TJA: 6. april
DDP ŠPO