22Jun/18

Ponosni smo, da imamo UČITELJICO LETA!

Čestitamo Tini Šantej!

 

 

22Jun/18

Poslanica ob zaključku šolskega leta

 

 

POSLANICA OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA

Drage učenke in učenci, drage dijakinje in dijaki,

začetek počitnic je tu. Juhu!

Začetek brezskrbnosti, potepanj, raziskovanj, branja, morda kakšnih drobnih iskric, novih spoznavanj, novih prijateljstev. Zaslužili ste si to. Čestitam vam za dosežen uspeh. Vem, da ni bilo vedno enostavno. S trudom ste si priborili nova znanja in veščine. Izobrazba je najmočnejše orodje, s katerim lahko spreminjate svet. Znanje je tisto, česar vam nihče nikoli ne more odvzeti. In znanje je lastnost samozavestnih ljudi. Tistih, ki veste, kaj hočete. In tistih, ki si želite po tej poti naprej.

Šolsko leto je bilo dolgo, polno izzivov, lepih dogodkov, lepih ocen in tudi kakšnega razočaranja. Pričakovanja do vseh vas so bila velika, morda včasih tudi prevelika. Zato ostanite takšni, kot ste. Najdite pravo mero sami v sebi, ko govorimo o odličnosti in tudi sproščenosti, pa tudi pri uživanju v novih znanjih.

Kaj vam želim med počitnicami? Predvsem, da ne bi bili samo digitalni. Prisluhnite staršem, ko bodo rekli, da je bilo dovolj telefona, računalnika in tablice in da pojdimo raje v naravo ali pa med knjige.

Počitnice izkoristite za sprostitev, druženje s prijatelji. Želim vam veliko gibanja, zlasti na prostem. Privoščite si kakšen trenutek, ko ne boste počeli prav ničesar. Morda se vam prav takrat utrnejo kakšne dobre ideje.

Uživajte na počitnicah! Ne pozabite pa tudi na tiste, ki jih morda ne morejo preživljati tako brezskrbno.

Spoštovani učitelji in učiteljice, ravnatelji in ravnateljice, spoštovani strokovni delavci in delavke, spoštovani vsi zaposleni in zaposlene v vzgoji in izobraževanju, hvala za veliko delo, ki ste ga opravili in ga opravljate vsako šolsko leto. Hvala za vaše znanje in tudi pogum, s katerim krepite Slovenijo. Brez vas ne bi bilo vseh teh znanj, ki jih prenašate na mlade rodove. Opravljate izjemno pomembno poslanstvo. Vem, da ni enostavno biti učitelj oz. učiteljica. Pričakovanja vseh nas so velika, včasih tudi prevelika. Ni enostavno povedati, pokazati in dokazati, kako pomembna je vaša vloga in kako prav je, da vam pri tem zaupamo.

Vem, da ste pri svojem delu deležni različnih pritiskov in da se soočate s številnimi izzivi. A ne dvomim, da ste jim kos. To se odraža tudi v tem, da ima Slovenija dober šolski sistem. Vi ga tvorite, ustvarjate, razvijate. Mi pa se bomo tudi vnaprej trudili, da bodo okviri jasno začrtani in da bo trdnost znanj oz. izobraževanja tista, ki bo vodilo razvoja Slovenije.

Vedno je še prostor za izboljšave, nove veščine, nova znanja, nove kompetence. Zato hvala vsem vam, ki se dodatno izobražujete in iščete prostor za rast, ki jo podajate naprej mladim. Hvala za vaš prispevek in za opravljeno delo.

Želim vam sproščen vstop v poletje. Privoščite si vse tisto, za kar niste našli časa med šolskim letom in počnite tisto, kar vam je najljubše. Naberite si novo energijo, potrebujemo jo.

 

Srečno!

Dr. Maja Makovec Brenčič

ministrica

 

18Jun/18

ODZIV NA OBJAVLJEN ČLANEK!

Na spletnem portalu ZON je bil objavljen članek, ki navaja trditve o naši šoli, ki ne držijo. Učitelji šole in vodstvo ostro nasprotujemo takšni interpretaciji odsotnosti učencev na nacionalnem preverjanju znanja. Nikoli niti ni potekala razprava v tej smeri, da bi komu od učencev odsvetovali udeležbo, saj se zavedamo, kakšen je namen tega preverjanja. Učitelji se pri pripravi učencev maksimalno potrudijo in tudi učence motivirajo, naj se na preverjanju potrudijo v skladu s svojimi zmožnostmi.

Vsako leto naredimo analizo rezultatov, tako kot od nas zahteva zakonodaja. Iz leta v leto pa ugotavljamo, da glede na število vključenih učencev s posebnimi potrebami in na podlagi drugih kazalnikov, ne moremo dosegati visokih rezultatov. Število učencev s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne programe in jim je Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami dodelila dodatno strokovno pomoč, na naši šoli bistveno odstopa od slovenskega povprečja. V šolskem letu 2016/17 je bilo slovensko povprečje vključenih otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke 5,9% (vir: STAT), na naši šoli pa 11%. Podatki statističnega urada kažejo tudi, da je bilo v Sloveniji v šolskem letu 2016/17 v oddelku v povprečju 18,8 učenca (vir: STAT). Na OŠ NHR je bilo v šolskem letu 2016/17 v rednih oddelkih v povprečju 23,07 učenca. »Raziskava, ki so jo leta 2008 opravili strokovni delavci Zavoda RS za šolstvo, je pokazala močno povezanost med izobrazbo staršev in dosežki učencev pri NPZ ter visoko povezanost med dohodki staršev in dosežki učencev na NPZ, kar kaže, da imajo socialnoekonomski dejavniki pomembno vlogo v razvoju in šolskem uspehu posameznika. Rezultate omenjene raziskave lahko dopolnimo z ugotovitvami o dosežkih učencev po regijah. Praviloma nižje dosežke izkazujejo šole v regijah z nižjo izobrazbeno strukturo in nižjim dohodkom  prebivalstva.«(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/NPZ/pobude_NPZ/Janko_Korosec.pdf). Vsa navedena dejstva dokazujejo, da ni razlogov, zakaj bi učence odvračali od udeležbe na NPZ.

Letošnja izvedba preverjanja znanja je padla na drugi dan po prvomajskih praznikih in imeli smo kar nekaj vlog za koriščenje prostih dni v skladu s 53. členom Zakona o osnovni šoli. Zaradi večjega števila v naprej napovedanih odsotnosti, smo poizvedovali na RIC-u, kaj storiti. Odgovorili so nam, da je opravičevanje odsotnosti v domeni šole, zato smo napovedane odsotnosti s strani staršev tudi sprejeli in opravičili, čeprav so bili med njimi učenci, ki bi povprečje šole zagotovo dvignili. Nacionalnega preverjanja znanja se je od 26-tih učencev s posebnimi potrebami v 6. in 9. razredu v tem šolskem letu pri vseh treh predmetih udeležilo 20 učencev, 1 učenec se je udeležil preverjanja iz dveh predmetov, 4 učenci iz enega predmeta, samo en učenec pa se preverjanja v celoti ni udeležil. Vsi učenci imajo za odsotnost bodisi zdravniška opravičila, bodisi opravičila staršev, kar je dokazljivo.
Tovrstne trditve blatijo ugled in dobro ime šole ter neupravičeno ustvarjajo slabo mnenje o delu in strokovnosti naših učiteljev.

UČITELJSKI ZBOR IN VODSTVO OŠ NHR HRASTNIK

08Jun/18

Učbeniki, DZ in pripomočki za šolsko leto 2018/19

Priprave na novo šolsko leto so se pričele. V povezavah boste našli podatke za učbenike, delovne zvezke, pripomočke in delovna gradiva, ki jih bodo učenci uporabljali v šolskem letu 2018/19. Dodani sta tudi naročilnici za učbenike, v kolikor se vam je pripetilo, da ste jih založili ali izgubili.

Iste podatke bodo imele tudi vse knjigarne v Zasavju do Litije, tako da ne boste imeli posebnih težav z nakupi.

 

Želimo vam čim manj stresno pripravo na novo šolsko leto.

 VODSTVO ŠOLE

UČBENIKI 201819

DELOVNI ZVEZKI 201819

PRIPOMOȌKI 201819

naročilnica 1. razred 201819

naročilnica 2. do 9. razred

DELOVNI ZVEZKI IN GRADIVA ZA IZBIRNE PREDMETE 201819

 

04Jun/18

ČESTITKA

Ta vikend so devetošolci Sara Mihajlik, Ana Kaluder, Lucija Markovič, Domen Knez in Sebastjan Dečman uspešno opravili bronasto MEPI pustolovsko odpravo.

Pot jih je vodila po obronkih Vitanjskih Karavank. V dveh dneh so prehodili več kot 24 km po hribovitem reliefu, prespali v šotoru in si sami pripravili topel obrok.

ČESTITKE!

11Maj/18

DAN TEKA, 8. 5. 2018

Za nami je izjemno uspešno izveden DAN TEKA.

Skupaj smo pretekli 2040 km in 840 m.

Če upoštevamo zračno razdaljo smo pretekli vse do Moskve, Trondheima (Norveška), Lizbone (Portugalska), Gibraltarja, Aleksandrije (Egipt), Soči-ja (Rusija),..

Po cestah  pa smo prišli skoraj do Helsinkov in Stockholma (na S), dlje kot do Ankare (na J), skoraj do Madrida (na Z), skoraj do Moskve (na V).

Pritekli smo (približno):

– od Hrastnika do Berlina in nazaj

– od Hrastnika do Varšave in nazaj

– od Hrastnika do Bukarešte in nazaj

 

ČESTITKE VSEM TEKAČEM IN VABLJENI NA NASLEDNJI DAN TEKA!