Projekt: Učilnica na prostem

PRENOVA ŠOLSKEGA DVORIŠČA Z UREDITVIJO UČILNICE NA PROSTEM


49.571,62 €


Evropski sklad za razvoj podeželja


34.605,04 €


V teku.


Pojdi na lokacijo


Log 19, 1430 Hrastnik


7. 7. 2022


31. 12. 2022

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Naziv operacije: PRENOVA ŠOLSKEGA DVORIŠČA Z UREDITVIJO UČILNICE NA PROSTEM

Nosilec operacije: Las Zasavje, ki ga zastopa obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik

Projektno obdobje: od 7. 7. 2022 do 31. 12. 2022
Celotno partnerstvo: 

 • Vrednost operacije: 49.571,62 €
 • Vrednost sofinanciranja: 34.605,04 €

Lastna udeležba:

 • Vrednost sofinanciranja: 14.996,58 €

Opis operacije:

Z operacijo LAS želimo združiti svoje moči in skupaj z lokalnimi partnerji urediti nefunkcionalno, obsežno asfaltno površino pred OŠ NH Rajka Hrastnik z namenom, da obnovimo dvorišče ter postavimo učilnico na prostem. Z obnovitvijo dvorišča in postavitvijo učilnice na prostem, bomo pridobili ustrezno zasenčene, funkcionalne površine za učenje in druženje vseh uporabnikov različnih starostnih skupin ter urejen otok za smeti, kjer bo poudarek na ločenemu zbiranju odpadkov.  V okviru operacije se bodo izvedle številne aktivnosti, ki bodo ozaveščale mlade o pomenu ekološkega ravnanja, skrbi za naravo, trajnostne mobilnosti … V učilnici na prostem bomo lahko izvajali inovativne metode poučevanja, prostor bo odlično okolje za izvajanje delavnic, ki bodo namenjene vsem generacijam. S postavitvijo stojal za kolesa bomo učence, zaposlene in obiskovalce spodbudili k trajnostni mobilnosti.

Cilji operacije:

 • Ureditev dvorišča šole z učilnico na prostem.
 • Uvajanje novih pedagoških praks.
 • Postavitev naslonjala za kolesa, ozavestiti učence, zaposlene in obiskovalce o pomenu trajnostne mobilnosti.
 • Ureditev ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov in ozaveščanje učencev o pomenu skrbi za naravno okolje.
 • Ureditev prostora, ki bo omogočal povezovanje med različnimi lokalnimi deležniki.

Pričakovani rezultati operacije so:

 • Izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v spodbudne, ekološko naravnanem okolju.
 • Uvajanje inovativnih metod poučevanja.
 • Ozaveščeni učenci o pomenu ekološkega ravnanja z odpadki in o skrbi za naravno okolje.
 • Ozaveščeni učenci in zaposleni o pomenu trajnostne mobilnosti.
 • Dvigi socialne vključenosti  ranljivih ciljnih skupin z njihovim vključevanjem v izobraževanja in s sodelovanjem na dogodkih.

Aktivnosti operacije:

Operacija je sestavljena iz ene faze. OŠ NH Rajka bo izvedla 7 različnih aktivnosti, ki se bodo pričele  z gradbenimi deli z ureditvijo dvorišča OŠ NH Rajka in postavitvijo učilnice na prostem. Sledi javna predstavitev operacije ter izvedba različnih delavnic.