Projekt: Učilnica na prostem

PRENOVA ŠOLSKEGA DVORIŠČA Z UREDITVIJO UČILNICE NA PROSTEM


49.571,62 €


Evropski sklad za razvoj podeželja


34.605,04 €


V teku.


Pojdi na lokacijo


Log 19, 1430 Hrastnik


7. 7. 2022


31. 12. 2022

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in na spletno stran PRP.

Naziv operacije: PRENOVA ŠOLSKEGA DVORIŠČA Z UREDITVIJO UČILNICE NA PROSTEM

Nosilec operacije: Osnovna šola narodnega heroja Rajka Hrastnik

Projektno obdobje: od 7. 7. 2022 do 31. 12. 2022

Celotno partnerstvo:

 • Vrednost operacije: 49.571,62 €
 • Vrednost sofinanciranja: 34.605,04 €

Lastna udeležba:

 • Vrednost sofinanciranja: 14.996,58 €

Opis operacije:

Z operacijo LAS želimo združiti svoje moči in skupaj z lokalnimi partnerji obsežno asfaltno površino pred OŠ NHR Hrastnik prenoviti tako, da bi jo preuredili v bolj uporabno šolsko površino, kamor bi umestili tudi učilnico na prostem. Z obnovitvijo šolskega dvorišča in postavitvijo učilnice na prostem bomo pridobili ustrezno zasenčene funkcionalne površine za učenje in druženje vseh starostnih skupin ter urejen otok za smeti, kjer bo poudarek na ločenem zbiranju odpadkov. V okviru operacije se bodo izvedle številne aktivnosti, ki bodo mlade opozarjale na skrb za naravo z odgovornim ekološkim ravnanjem in na pomen trajnostne mobilnosti. Učilnica na prostem bo pedagoškim delavcem omogočala izvajanje inovativnih metod poučevanja, hkrati pa bo predstavljala odlično okolje za izvedbo delavnic, ki bodo namenjene vsem učencem. S postavitvijo stojal za kolesa bomo učence, zaposlene in obiskovalce spodbujali k trajnostni mobilnosti.

Cilji operacije:

 • ureditev dvorišča šole z učilnico na prostem,
 • uvajanje novih pedagoških praks,
 • postavitev naslonjala za kolesa in ozaveščanje širše javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti,
 • ureditev ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov in opozarjanje učencev na skrb za naravo,
 • ureditev prostora, ki bo omogočal povezovanje med različnimi lokalnimi deležniki.

Pričakovani rezultati operacije so:

 • izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa v spodbudnem, ekološko naravnanem okolju,
 • uporaba inovativnih metod poučevanja,
 • učencem vzbuditi skrb za naravo z ekološkim ravnanjem z odpadki,
 • učencem in zaposlenim vzbuditi pomen trajnostne mobilnosti,
 • krepitev socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin z njihovim vključevanjem v izobraževalni proces in sodelovanjem na prireditvah.

Aktivnosti operacije:

Operacija je sestavljena iz ene faze. OŠ NHR Hrastnik bo izvedla sedem različnih aktivnosti, ki se bodo pričele z gradbenimi deli za prenovitev šolskega dvorišča z učilnico na prostem. Sledila bo javna predstavitev operacije ter izvedba različnih delavnic.