JV in OPB

ORGANIZACIJA JUTRANJEGA VARSTVA, VARSTVA VOZAČEV IN PODALJŠANEGA BIVANJA

Za učence 1. razreda in druge (2. in 3. razred) je organizirano jutranje varstvo (na podlagi prijav staršev). Učence varujejo učiteljice in vzgojiteljice razredne stopnje. Varstvo se prične dve uri pred pričetkom pouka.

Za učence vozače je organizirano varstvo pred poukom in po pouku (pisna prijava staršev).

Učenci razredne stopnje od 1. do 5. razreda se lahko po končanem pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja (velja pisna prijava staršev). Vpis izvajamo že v aprilu za naslednje šolsko leto.

Podružnična šola Log
Za učence razredne stopnje in oddelka PP VIZ je organizirano jutranje varstvo od 5.30 do 7.20 ure. Varstvo vodi varuhinja Saša Jerman.
Učenci od 1. do 9. razreda se lahko na željo staršev vključijo v oddelek podaljšanega bivanja, ki traja vsak dan od zaključka pouka to je od 11.50 do 14.20. Ob 12.00 do 14.00 se oddelku podaljšanega bivanja priključijo tudi učenci iz oddelka PP VIZ.