NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 Ob koncu drugega in tretjega obdobja se znanje  učencev preveri z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ), s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

V  6. razredu – ob koncu drugega obdobja

je NPZ za učence obvezno. NPZ se izvede iz predmetov: slovenščina, matematika in tuji jezik.

PREDMET REDNI ROK
MATEMATIKA 4. maj 2016
SLOVENŠČINA 6. maj 2016
TUJI JEZIK – angleščina 10. maj 2016

7. junij 2016 – seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

7. – 9. junij 2016 – uveljavljenje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

V 9. razredu – ob koncu tretjega obdobja

je NPZ za vse učence obvezno (slovenski jezik, matematika, tretji predmet).

  • 1. september 2015– objava sklepa ministra o izboru  predmetov in določitvi  tretjega predmeta, iz katerega  se bo  na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev  9. razreda z NPZ . Na naši šoli bomo v letošnjem letu, kot tretji predmet, preverjali tuj jezik angleščina (TJA).

 

PREDMET REDNI ROK
MATEMATIKA 4. maj 2016
SLOVENŠČINA 6. maj 2016
TRETJI PREDMET  – angleščina 10. maj 2016

31. maj 2016 – seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

31. maj, 1. in 2. junij 2016 – uveljavljenje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.

Informacije za starše

Podružnična šola Log

NPZ-ja ob koncu drugega in tretjega obdobja se lahko prostovoljno udeležijo tudi učenci s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom.