Dodatna navodila ob vstopu v šolo

Dragi učenci, učenke in starši!

V sredo 1. 9. 2021, v šolo vstopajo vsi učenci. Pri tem pa veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov.

GLAVNO VODILO PRIHODA V ŠOLO :
V ŠOLO PRIHAJAJO SAMO ZDRAVI OTROCI IN ZAPOSLENI

Prosimo vas, da se starši tega dosledno držite in pokažete odgovornost do vseh, ki smo udeleženi v vzgojno-izobraževalnem procesu.

V primeru, da vaš otrok zboli oziroma je potrjena okužba s SARS-CoV-2
pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, vas prosimo za hitre in odkrite informacije. Na ta način nam boste najbolje pomagali, da bomo lahko učencem zagotavljali varno šolsko okolje. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste prejeli nadaljnja navodila.

Učencem zadnje triade ( 7., 8. in 9. razred) in učencem , ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa je omogočeno samotestiranje, ki ga izvedejo enkrat tedensko v enakih presledkih na domu.

Starši v šolo ne morete vstopati brez predhodne najave in dogovora ter izpolnjevanja pogoja PCT. Izjema so le starši, ki pripeljejo in odpeljejo učenca v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole in v osnovno šolo s prilagojenim programom. Ob vstopu je obvezno razkuževanje rok, vzdrževanje varnostne razdalje in uporaba zaščitne maske.

Starši, ki prihajate po učence v šolo, jih prevzamete pred vhodom v šolo in ne vstopate v prostore šole.

UČENCI MORAJO IMETI OB VSTOPU V ŠOLO MASKO!
MASKO UPORABLJAJO VSI UČENCI PRI GIBANJU V SKUPNIH PROSTORIH, UČENCI OD 6. RAZREDA DALJE ( vključno s 6. razredom) PA TUDI V RAZREDU.

IZVLEČKI PROTOKOLA :

 UČENCI SE GIBAJO PO ŠOLI PO OZNAČENIH SMEREH.

 • PRI GIBANJU IZVEN RAZREDA VSI UČENCI NOSIJO MASKO.
 • MASKO V RAZREDU NOSIJO UČENCI OD 6. RAZREDA DALJE (vključno z 6. razredom).
 • POUK POTEKA V MATIČNIH UČILNICAH.
 • V UČILNICAH SEDIJO PO USTALJENEM SEDEŽNEM REDU.
 • MED ODMORI OSTAJAJO V SVOJIH UČILNICAH.
 • USTREZNO SE ZRAČIJO UČILNICE TER SE RAZKUŽUJEJO POVRŠINE, KI SE JIH DOTIKAMO POGOSTEJE.
 • V PRIMERU HETEROGENIH SKUPIN, UČENCI NOSIJO MASKO IN SEDIJO NA USTREZNI RAZDALJI.
 • S SEBOJ PRINAŠAJO PLASTENKO ALI BIDON Z VODO.
 • SKRBIJO ZA USTREZNO HIGIENO ROK.
 • MALICO ZA 1. – 4. RAZRED PRINAŠAJO DELAVCI ŠOLE.
 • MALICO ZA 5. – 9. RAZRED PRINAŠAJO DEŽURNI UČENCI.
 • ŠOLSKA KNJIŽNICA BO ODPRTA PO URNIKU.
 • DOMOV ODHAJAJO SKOZI ISTE VHODE KOT SO PRIHAJALI.
 • PREHRANJEVANJE V JEDILNICI IN DRUGEM PROSTORU JE ORGANIZIRANO PO URNIKU.
 • UČENCI SE ZDRUŽUJEJO OPB PO URNIKU. V ODDELKIH OPB SE V ČASU ZDRUŽEVANJA VES ČAS VZDRŽUJE NORMATIV. MED UČENCI RAZLIČNIH ODDELKOV SE V UČILNICI ZAGOTAVLJA ZADOSTNA MEDSEBOJNA RAZDALJA.  
 • ZAGOTAVLJA SE SLEDLJIVOST UČENCEV POSAMEZNEGA ODDELKA.
 • GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI POTEKAJO NA DALJAVO OZIROMA PO TELEFONU, E-POŠTI ALI PREKO VIDEOPOVEZAV. LE IZJEMOMA LAHKO RODITELJSKI SESTANEK ALI GOVORILNA URA POTEKA V ŠOLI OB DOSLEDNEM UPOŠTEVANJU VSEH HIGIENSKIH UKREPOV IN POGOJA PCT ZA OSEBE STAREJŠE OD 15 LET.

Polona Dolanc, ravnateljica