Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

Učenci OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik so tudi letošnjo proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku pripravili na poseben način. Scenarij proslave je napisal učitelj Tadej Kralj, za montažo pa je poskrbel Matic Laneger.

POVEZAVA DO PROSLAVE

Devetošolca Alina Tržan in Blaž Majcen se pogovarjata o rabi slovenščini med mladimi in ugotavljata, da je njihova slovenščina vse prevečkrat preplavljena s prevzetimi besedami, zlasti iz angleščine. Druga skrajnost pa so ljudje, ki skrbijo za čist, puristično naravnan jezik. Le čigava stran je potem prava? Spoznala sta, da je bilo nekaj podobnega že v 19. stoletju, kar je jasno razbrati iz Prešernove pesmi Nova pisarija.

Posebnost proslave so tokrat posamezniki in posameznice, ki so prijazno privolili v skupno sodelovanje. Interpretacijo odlomkov iz pesmi Nova pisarija je na izjemen način izvedla naša sokrajanka Lara Jerkovič, študentka AGRFT. Himno je zapela kanadska Slovenka Tatjana Smrekar, članica Vokalne skupine Plamen, ki jo vse od ustanovitve vodi Marija Ahačič Pollak. V povezovalnem programu so zajeti lektorji slovenskega jezika in njihovi študentje iz Romunije, Moskve, Pekinga, Clevelanda in Pariza. Javili so se nam še izseljenci in njihovi potomci iz Kanade, in sicer z vzhodnega in zahodnega predela države. Proslavo so popestrile glasbene točke in deklamacije učencev matične in podružnične šole. S svojimi glasbenimi nastopi pa je sodelovala tudi Glasbena šola Hrastnik.

Zapisal: Tadej Kralj