Anketa o šolski prehrani

Na naši šoli smo pripravili anketo o šolski prehrani, s pomočjo katere želimo ovrednotiti zadovoljstvo staršev in otrok z organizirano šolsko prehrano.

Vabim vas, da izpolnite anketni vprašalnik o šolski prehrani za starše in učence, ki se nahaja na spletu.

Anketa za starše: https://www.1ka.si/a/b1f01a59

Anketa za učence: https://www.1ka.si/a/aaf8c769

Anketa bo aktivna do 11. junija 2022.

Zahvaljujem se vam za mnenje, pomoč, sodelovanje in vas lepo pozdravljam.

Organizator šolske prehrane, Sabina Milevšek