NAVODILA NIJZ V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Pouk se bo za vse učence pričel v šoli. Upamo, da bo tako ostalo vso šolsko leto. V šoli smo dolžni spoštovati priporočila NIJZ ter skrbeti za lastno in tuje zdravje. Hišni red bomo glede na stanje in znane informacije po potrebi spreminjali ter poskrbeli za ažurno seznanitev z novostmi.
Trenutno je pouk predviden brez upoštevanja mehurčkov ter brez obveznega nošenja zaščitnih mask.

Samotestiranje s testi HAG se bo opravljalo prostovoljno in v domačem okolju. Ministrstvo za zdravje bo za izvedbo prostovoljnega testiranja vsakemu učencu zagotovilo 10 testov na mesec. Teste bodo učenci sami oz. njihovi zakoniti zastopniki pridobili v lekarni na osnovi zdravstvenega zavarovanja. Testi bodo na voljo od 29. avgusta 2022.
V šoli se bomo zaposleni in učenci trudili z doslednim izvajanjem higienskih ukrepov in upoštevanjem drugih priporočil v okviru zmožnosti. Učencem se bo po najboljših močeh in možnostih zagotavljalo varno okolje, obenem pa tudi prijetno delovno vzdušje.

V primeru okužbe vašega otroka s SARS-CoV-2 o tem obvestite razrednika.

V primeru okužbe učenca/zaposlenega bo šola obvestila starše vseh učencev, ki so bili v rizičnem stiku, ter jim posredovala navodila NIJZ, kako ukrepati.

Vsem želimo zdravo, uspešno in prijetno novo šolsko leto.

Vodstvo šole