Novi protikoronski ukrepi

Dragi učenci, učenke in starši!

Šole smo prejele uradno okrožnico MIZŠ, v kateri je vlada je predstavila nove ukrepe za zajezitev koronavirusa. Novi ukrepi se nanašajo tudi na šolski prostor in veljajo od ponedeljka, 21. 9. 2020, do preklica.

Natančnejša navodila, ki izhajajo iz okrožnice so :

  • Učencem do vključno 6. razreda ni potrebno nositi mask. Priporočljiva je njihova uporaba v skupnih zaprtih prostorih.
  • Učenci od 7. razreda dalje obvezno nosijo maske pri gibanju po skupnih prostorih in če pri izobraževalni dejavnosti znotraj istega razreda ni možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje.
  • Obvezno je nošenje mask za učitelje, ki poučujejo v zadnji triadi.
  • Učitelji in vzgojitelji, ki poučujejo do 6. razreda, nosijo maske le, če ne morejo zagotavljati ustrezne varnostne razdalje (2 m) in pri gibanju v skupnih prostorih.
  • Osebam, ki izvajajo organizirano športno vadbo, ni potrebno nositi mask.

Ker so na naši šoli v zadnji triadi razredi številčni, je zagotavljanje ustrezne medsebojne razdalje onemogočeno. V kolikor bomo lahko v posameznih razredih zagotovili ustrezno medsebojno razdaljo med učenci, maske ne bo potrebno uporabljati ves čas.  

Prosimo, da učenci v šolo vstopajo z masko.

Lep pozdrav.

Polona Dolanc, ravnateljica