Projekt Pogum

V projektu Pogum (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih) mladi pridobivajo znanja in praktične izkušnje za večjo samoiniciativnost.

   
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNIH ŠOLAH  (POGUM)

Naša šola je v projekt Pogum (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«, katerega nosilec je Zavod za šolstvo RS, vključena kot razvojna šola. Namen projekta je razviti, preizkusiti in implementirati model spodbujanja kompetence podjetnosti v osnovnih šolah, s katerim bi omogočili šolajočim prožnejšo prehajanje med osnovno šolo in okoljem. Na šoli je oblikovan tim, projekt pa v drugem letu omogoča tudi zaposlitev v obsegu 25%.

Namen projekta je opolnomočiti šolajoče z znanjem, jim zagotoviti čim več praktičnih izkušenj, jih naučiti, kako pridobljeno znanje uporabiti, kako delovati proaktivno in samoiniciativno. Tako bodo šolajoči po končanem šolanju bolje opremljeni z znanjem, veščinami in spretnostmi, s katerimi bodo učinkoviteje vstopali na trg delovne sile kot samostojni posamezniki, s čimer se jim zagotovi prožnejši prehod med izobraževanjem in okoljem. V sklopu projekta bomo sodelovali z okoljem in vzpostavili partnerstvo za zagotavljanje praktičnih izkušenj našim učencem in odpiranje vzgoje in izobraževanja v okolje. S celostnim modelom se bo tako vzpostavila kultura podjetnosti tako v šolskem prostoru kot izven njega.

DELOVANJE NAŠE ŠOLE V PROJEKTU POGUM

OBJAVA V MEDIJIH

  • Intervju na lokalni televiziji ETV, kjer sta ravnateljica OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik Marina Kmet in vodja projekta POGUM na šoli Gregor Strniša podrobneje predstavila namen in cilj projekta, ki se izvaja na naši šoli:

DEJAVNOSTI, KI SE IZVAJAJO NA NAŠI ŠOLI V OKVIRU PROJEKTA POGUM

DELO NA DALJAVO