Šolski prevozi in vstop v šolo

Prvi šolski dan je za nami in s tem prihajajo v veljavo dogovorjene ure prevozov v šolo in tudi vstopov učencev v šolo.

ŠOLSKE PREVOZE, ki veljajo od 2. 9. 2021 dalje, si oglejte na tej POVEZAVI.

Vstop v šolo bo potekal po določenih urah za posamezen razred in si jih lahko ogledate v spodnjih preglednicah.

VSTOP V ŠOLO OD 2. 9. 2021 DALJE

MATIČNA ŠOLA

Prihod učencev v šolo bo s krajšim zamikom.

Razpored:

RAZRED URA VSTOPNA TOČKA
1. razred 7.10 glavni vhod
2. razred 7.15 glavni vhod
3. razred 7.20 glavni vhod
4. razred in 5. b 7.25 glavni vhod
5. a razred 7.10 vhod predmetna stopnja
6. razred 7.10 vhod predmetna stopnja
7. razred 7.15 vhod predmetna stopnja
8. razred 7.20 vhod predmetna stopnja
9. razred 7.25 vhod predmetna stopnja
NIS 7.10 glavni vhod
PPVI 7.15 glavni vhod

PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL PRI HRASTNIKU

Razpored vstopnih točk za posamezen razred:

RAZRED URA VSTOPNA TOČKA
1. razred 7.55 vhod za požarno stopnišče in kuhinjo
2. razred 7.55 vhod za I. triado
3. razred 7.55 vhod za I. triado
4. razred 7.55 glavni vhod (stopnišče
5. razred 7.55 Vhod za 2. in 3. triado
6. razred 8.00 Vhod za 2. in 3. triado
7. razred 8.00 Vhod za 2. in 3. triado
8. razred 8.05 Vhod za 2. in 3. triado
9. razred 8.10 Vhod za 2. in 3. triado

Učenci naj se ne zadržujejo pred vhodom določenim za vstop v šolo. V šolo učenci vstopajo in izstopajo skozi vrata glavnega vhoda in vhoda predmetne stopnje po razporedu, pri temu upoštevajo varno medosebno razdaljo. Vrata glavnega vhoda nadzoruje dežurni zaposleni šole ali delavec, zaposlen preko javnih del. Šola je zaklenjena.

Učenci, ki bodo prišli v jutranje varstvo, vstopajo sami skozi glavni vhod šole od 6.00 (po potrebi od 5.30 v Hrastniku) dalje, kjer jih sprejme delavec šole in jih pospremi do učilnice.

Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob dogovorjeni uri prevzamejo na šolskem dvorišču oziroma delavcu šole na vhodu povedo, po koga so prišli in počakajo na prihod otroka.

Druge osebe v šolo lahko vstopajo ob predhodni najavi in izpolnjevanju pogoja PCT ter upoštevanju smeri gibanja po šoli in navodil NIJZ (varnostna razdalja, nošenje maske, razkuževanje rok). Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev.

Učenci, zaposleni in druge prihajajoče osebe se razkužujejo ob vstopu v šolo.

Vodstvo šole