VARNOSTNO OBVESTILO

Spoštovani starši, skrbniki,

s strani Policijske postaje Hrastnik in Ministrstva za vzgojo in izobraževanje smo bili obveščeni, da je bila na spletu podana grožnja s strelskim napadom v šoli na področju Slovenije.

S strani šole je že bila podana prošnja Policijski postaji Hrastnik, da 10. 4. 2024 skozi celoten vzgojno-izobraževalni proces varujejo in spremljajo dogajanje  v okolici matične šole v Hrastniku in Podružnične šole na Dolu.

Šola bo od 10. 4. do 12. 4. 2024 imela odprt samo glavni vhod na matični šoli v Hrastniku in vhod za učence pri vrtcu na Podružnični šoli Dol.

Za varnost naših učencev, vaših otrok, lahko največ naredimo skupaj; da jim prisluhnemo, da jih slišimo in da opazimo, kadar nam s spremenjenim vedenjem sporočajo stisko.

Naši učitelji oz. sodelavci vedo, kako je potrebno ravnati v primeru nenadnih situacij, z učenci pa se bomo pogovarjali o nedavnih varnostnih opozorilih. Prosimo vas, da se s svojimi otroki pogovorite v zaupnem tonu, predvsem pa na način, da ne boste dodatno krepili njihovih stisk.

V priponki Vam pošiljamo okrožnico MVI z nekaj iztočnicami, ki so vam lahko v pomoč.

Lep pozdrav

Polona Dolanc, ravnateljica