ALKOHOL, TOBAK, KONOPLJA IN DRUGE DROGE MED MLADIMI – informacija in napotki za starše

V mladostništvu, razvojnem obdobju silovitih sprememb, je med mladimi pogosto prisotno eksperimentiranje s psihoaktivnimi snovmi. Več o tem si lahko preberete v priročniku NIJZ.