DATUM PREDMET in GRADIVO
30. MAREC – 4. APRIL Tina Šantej  
DKE, IP RAD IN IP TEV

Arijana Radešič Opresnik, SPH: 7., 8., 9. razred
Kakovost hrane: rešitev iz učbenika SPH_pet
Vprašanja za ustno preverjanje znanja SPH
Rešitve 1SPH     Rešitve 2 SPH    Rešitve 3 SPH
SPH kakovost hrane, pet 
Gregor Strniša
NIPNEM za 4., 5., 6., razred
N1 za 7. razred 
N2 za 8. razred
N3 za 9. razred 
Urška Zoja Jeršin
LS1
LS2
Janko Slapničar
Izbirni predmet fizika, 9. c 
Obdelava gradiv les sreda 7_ura
Obdelava gradiv umetne snovi  četrtek 8_ura
Mateja Izgoršek
ISN, 9. c    
Simona Weber Goljuf
I
P ANI   
Marjana Pograjc Debevec
ROM (Spletna stran)  
NIP računalništvo
Mira Marinko
Likovno snovanje 1 
Likovno snovanje 2
Likovno snovanje 3 
Janko Slapničar
SLZ
Darja Markelj
SPH za 7., 8. in 9. razred
 6. APRIL  – 10. APRIL Tina Šantej
DKE, IP RAD in IP TEV 
Arijana Radešič Opresnik, SPH: 7., 8., 9. razred
Skrb za varnost in kakovost hrane SPH-PETEK 
Gregor Strniša

NIPNEM za 4., 5. in 6. razred 
NI1 za 7. razred
NI2 za 8. razred
NI3 za 9. razred
Urška Zoja Jeršin
Od 6. aprila se gradiva za NUM, LS1, LS2 in LS3  nahajajo v vaših urnikih posameznega razreda. Pri kliku na izbrani predmet vas poveže na Easistent učilnico.
Mira Marinko

Likovno snovanje 1 
Likovno snovanje 2
Likovno snovanje 3   
Marjana Pograjc Debevec
ROM (spletna stran, nadaljevanje)
NIP računalništvo: april, maj
Simona Weber Goljuf
IP ANI   
Mateja Zakrajšek
SPN_Vadba ravnotežje_4., 5. 6. razred
 14. APRIL – 17.APRIL Gregor Strniša
NIPNEM za 4. in 5. razred  
Marjana Pograjc Debevec
NIP računalništvo: april, maj
 20. APRIL – 24. APRIL Gregor Strniša
NIPNEM za 4. in 5. razred
Marjana Pograjc Debevec
NIP računalništvo: april, maj
 11. MAJ – 22. MAJ Gregor Strniša
NIPNEM za 4. in 5. razred