Protokol ravnanja v OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID-19

PRAVILA RAVNANJA  v OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo izvajanje v času razbremenitvenih ukrepov epidemije COVID – 19 v OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik, (PRILOGA).