TEDEN ŠOLANJA NA DALJAVO JE ZA NAMI …

Spoštovani učenci, učitelji in starši!

Prvi teden šolanja na daljavo za učence od 6. do 9. razreda je za nami. Veseli me, da ste vsi pokazali voljo in znanje za delo s spletnimi orodji. Spoznanje, da lahko tudi s takšnim načinom dela učenci pridobite potrebna znanja, je zelo pomembno.

Večina učencev je sledila in aktivno sodelovala pri učenju na daljavo – vsi si zaslužite pohvalo! Z lastnim interesom in voljo boste usvojili potrebna znanja, ne glede na to, kje in na kakšen način bo pouk v prihodnje potekal.

Učiteljem pa vsa pohvala za inovativnost pri pripravi gradiva. Pouk ste naredili zanimiv in tudi zato je bila odzivnost učencev tako dobra. Prepričana sem, da boste, v kolikor bo to potrebno, na tak način delovali tudi v prihodnje. Vsi smo se iz tega tedna nekaj naučili in spoznali, kakšen način poučevanja na daljavo je učencem blizu in zanimiv. Zavedajmo se, da s skupnimi močmi in medsebojno pomočjo marsikaj zmoremo.

Dragi starši, kljub temu, da ste bili v tem tednu pouka na daljavo verjetno v službi in svojemu otroku v dopoldanskih urah niste mogli nuditi neprestane pomoči, vedite, da so se vaši otroci odlično odrezali. Spodbujajte jih, če je upravičeno, pa pohvalite tudi delo učitelja, kajti iskrena  pohvala je vsem največja motivacija.

Pred nami so zaslužene jesenske počitnice, ki bodo potekale od 26. do 30. 10. 2020. Kakšne bodo usmeritve glede nadaljevanja pouka po slednjih, vas bomo obveščali na šolski spletni strani.

Delavci šole si želimo, da se v ponedeljek, 2. 11. 2020, vsi srečamo v šolskih klopeh, predvsem pa vsem učencem in staršem želimo, da ostanete zdravi.

Polona Dolanc, ravnateljica