Izbor učbenikov in učnih gradiv poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (UL 12/2020).

V šolskem letu 2020/2021 bomo na OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik uporabljali:

    1. UČBENIKI: UČBENIKI ZA 2020/21, 1. do 9. razred, tudi IZBIRNI PREDMETI
    2. DELOVNI ZVEZKI:DELOVNI ZVEZKI 20-21, redni + IP

 

Oddelki NIS (OŠ s prilagojenim programom, LOG)

  1. UČBENIKI: NIS, UČBENIKI za 2020-2021
  2. DELOVNI ZVEZKI: NIS, DZ za 2020-2021

Učbenike ob koncu šolskega leta učenci vrnejo, zato jih primerno ZAŠČITITE – vendar tako, da bo NALEPKA S ČRTNO KODO VIDNA. Vanje ne pišejo in zanje skrbijo, sicer so dolžni plačati odškodnino v skladu s Pravilnikom o upravljanju US.

Učenci od 1. do 3. razreda dobijo v uporabo v šoli tudi komplet delovnih zvezkov – DZ, ki jih ne vračajo.

V primeru prešolanja, odselitve med šolskim letom, ipd. učenci UČBENIKE VRNEJO, DELOVNIH ZVEZKOV pa ne.

Za vse ostale učence (od 4. do 9. razreda) boste DZ kupili starši. Pri nakupu bodite pozorni na t.i. EAN kodo (13-mestna številka), ki je navedena tako pri učbenikih kot DZ (ne velja za gradiva za oddelke NIS, kjer koda tudi ni navedena).

POZOR !!!

Spoštovani starši oz. skrbniki!
V primeru, da si vaš otrok ne bo izposodil učbenikov iz Učbeniškega sklada (jih boste kupili sami ali jih ne boste potrebovali iz drugih razlogov), izpolnite IZJAVO.